Serveis

Redacció

Redactem tota mena de textos: publicitaris, per a exposicions, memòries, etc.

Correcció

Esmenem l’ortografia, la sintaxi i l’estil dels textos. També fem revisió ortotipogràfica.

Traducció

Traduïm els textos originals a altres idiomes.

Edició

Ens encarreguem de les publicacions en qualsevol de les seves fases.

Disseny

Donem imatge i forma a tota classe de publicacions.

Disseny web

Construïm la imatge, personal o corporativa, a la xarxa.