Contacte

Renart Edicions
Montserrat de Casanovas, 66-68, baixos 1a · 08032 Barcelona
Tel.: 934208601


Protecció de dades de caràcter personal
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti s'utilitzaran únicament amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud i no seran emmagatzemades ni cedides a tercers per a usos diferents al ressenyat.